Stručni skupovi / 22. svibnja 2014.

Jezično-komunikacijske kompetencije odgojno-obrazovnih radnika u vrtićima i uloga ravnatelja

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni 

Namjena: skup je namijenjen ravnateljima i odgojno-obrazovnim radnicima predškolskih ustanova

Mjesto održavanja: Dječji vrtić Hvar, Hvar

Broj polaznika: 140

Rok prijave: obvezna prijava do 15. travnja 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: mr. sc. Inga Seme Stojnović, Tihana Radojčić, prof.

Ciljevi:

  • steći će nova saznanja vezana uz zadanu tematiku
  • povećati će stručnu kompetenciju i samopouzdanje u vlastiti poziv

Metode i oblici rada: frontalni rad, radionice, predavanje, okrugli stol, sukonstrukcija znanja,

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: skup po pozivu

Voditelj:

mr. sc. Inga Seme Stojnović
Agencija za odgoj i obrazovanje
Telefon: 27 85 126