Stručni skupovi / 9. listopada 2013.

Stažiranje i polaganje stručnog ispita – opći dio

Razina i vrsta stručnog skupa: regionalni, opći

Namjena: skup je namijenjen odgojiteljima i stručnim suradnicima pripravnicima i njihovim mentorima

Mjesto održavanja: Dječj vrtići „Marjan“ (Put sv. Mande 11, Split)

Broj polaznika: 80

Rok prijave: obvezna prijava do 28. listopada 2013. na www.ettaedu.eu

Predavači: Ivana Glibota, prof., dr. sc. Srećko Listeš, Jasna Pandžić, prof., Tihana Radojčić, prof.

Ciljevi: sudionici će se upoznati s pravima i obvezama tijekom ostvarivanja pripravničkog staža i polaganja stručnog ispita te kriterijima vrednovanja pisanoga rada na stručnom ispitu s jezičnoga stajališta

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

Tihana Radojčić, prof., voditeljica Odjela za opće poslove i pomoćnica ravnatelja
telefon: 01/2785-058
e-pošta: tihana.radojcic@azoo.hr