Stručni skupovi / 21. travnja 2017.

Jezični sadržaji kao polazište za objektivnije vrednovanje u jezičnom izražavanju

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: sadržaji skupa pripremljeni su za učitelje razredne nastave s područja Karlovačke županije županijskih voditeljica Dubravke Kralj, Jasmine Štefan i Jasminke Trpčić.

Mjesto održavanja: OŠ Banija, Karlovac.

Broj polaznika: 110

Rok prijave: obvezna online prijava na adresi http://ettaedu.azoo.hr/ najkasnije do 27. lipnja 2017. godine.

Predavači: dr. sc. Martina Kolar Billege, sveučilišna nastavnica metodike na Učiteljskom fakultetu, Jasmina Hamer, viša savjetnica AZOO , Ivona Nakić Vojnović, viša savjetnica AZOO, učitelji praktičari.

Ciljevi: Sadržaji predavanja osmišljeni su s ciljem uočavanja jezičnih sastavnica koje se poučavaju u nastavi Hrvatskoga jezika, a polazište su za govoreno i pisano jezično izražavanje. Te su sastavnice sadržaj poučavanja, pa stoga i elementi vrednovanja učeničkih sastavaka a taj pristup omogućuje objektivnije sagledavanje tijekom procesa vrednovanja. Sudionici će biti informirani o suvremenim dokimološkim načelima te načinima evidentiranja, praćenja, provjeravanja i vrednovanja učenika u imenike i e-imenike koji su usklađeni s propisanim školskim sustavom. Bit će upoznati s postupcima ocjenjivanja i pojmom značenja ocjene te neusklađenostima u tom procesu, razumjet će svrhu ocjene te će znati prepoznati i izabrati primjerene postupke ocjenjivanja posebice u okviru područja jezičnoga izražavanja. Steći će saznanja o načinima i provođenju plana podrške učenicima s teškoćama i dobit će pregled adekvatne dokumentacije korisne u planiranju i radu s učenicima s teškoćama. Upoznat će primjere uspješnog rada učitelja s terena.

Metode i oblici rada: plenarna i interaktivna predavanja, rasprava.

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Voditeljica:

Jasmina Hamer, mag. prim. educ.,
viša savjetnica ,
Agencija za odgoj i obrazovanje
Telefon: 01 2785 068