Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Jesenska škola HPKZ-a

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, višednevni

Namjena: Stručno-znanstveni skup je namijenjen odgojiteljima u predškolskim ustanovama, učiteljima, nastavnicima i profesorima, stručnim suradnicima i ravnateljima vrtića, osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova, predstavnicima osnivača odgojno-obrazovnih ustanova i Ureda državne uprave.

Mjesto održavanja: Amadria Park Grand Hotelu 4 Opatijska Cvijeta, Opatija

Broj polaznika: 250

Rok prijave: obvezna online prijava na adresi http://ettaedu.azoo.hr  od ožujka 2019.

Predavači:

 • prof. dr. sc. Nevio Šetić, predsjednik HPKZ-a
 • prof. dr. sc. Siniša Opić, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • dr. sc. Dubravka Brezak Stamać, Agencija za odgoj i obrazovanje
 • Ivana Katavić, prof., Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
 • Helenca Pirnat Dragičević, dipl. iur., Pravobraniteljica za djecu
 • Lana Petö Kujundžić, dipl. iur., Odjel za mladež Županijskog suda u Zagrebu
 • Irena Steblaj, Instruktor na odjelu za  edukaciju, University of Minnesota
 • Igor Rukljač, mag. prim. educ., Agencija za odgoj i obrazovanje

Ciljevi:

Sudionici će:

 • upoznati postupke rješavanja situacija kada je dijete u riziku,
 • osvijestiti potrebe unapređivanja suvremenog obrazovanja,
 • na primjerima uočiti važnost poticajnog okruženja za učenje i rad,
 • analizirati pripremanje i izvođenje nastave usmjerene na učenika,
 • upoznati trendove vrednovanja učenika u Europskoj uniji,
 • raspraviti o strateškim dokumentima važnima za rad učitelja u školi,
 • na primjerima dobre prakse uočavati i primjenjivati inovativnost u poučavanju aktivnim metodama,
 • nakon radionica sudionici će moći samostalno izrađivati jednostavnije digitalne obrazovne sadržaje,
 • upoznat će najpoznatije digitalne alate za poučavanje
 • sudjelovati u panel raspravi.

Metode i oblici rada: predavanja, interaktivna predavanja, panel rasprava, radionice i prikazi primjera dobre prakse.

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj: Igor Rukljač, mag. prim. educ., viši savjetnik za razrednu nastavu

Agencija za odgoj i obrazovanje

Telefon: 01 2785 064

E-mail: igor.rukljac@azoo.hr