Stručni skupovi / 14. listopada 2015.

Jesenska škola HPKZ-a: Osuvremenjivanje hrvatskoga školstva

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, trodnevni

Namjena: Stručno-znanstveni skup namijenjen je odgojiteljima u predškolskim ustanovama, učiteljima razredne i predmetne nastave, nastavnicima i profesorima,  stručnim suradnicima i ravnateljima vrtića, osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova, predstavnicima osnivača odgojno-obrazovnih ustanova i Ureda državne uprave.

Mjesto održavanja: Četiri opatijska cvijeta, Opatija

Broj polaznika: 200

Rok prijave: obvezna prijava do 8. studenoga 2015. na ettaedu.azoo.hr

Predavači:

Prof. dr. sc. Nevio Šetić, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Jadranka Žarković-Pečenković, prof., Agencija za odgoj i obrazovanje
Mr. sc. Ivica Lovrić,  Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba
Dr. sc. Draženko Tomić, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Ante Bežen
Dr. sc. Vesna Budinski, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Dr. sc. Martina Kolar Billege, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Doc. dr. sc. Tamara Gazdić-Alerić, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Doc. dr. sc. Marko Alerić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Dr. sc. Kata s. Amabilis Jurić, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Mr. Ljiljana Klinger, OŠ Matije Gupca
Igor Rukljač, mag. prim. educ.,  OŠ Kajzerica
Vanja Hrsan, odgojiteljica i Marina Janeš, odgojiteljica, DV Vrbik
Lautaro Galinović, prof., Uprava za inspekcijske poslove MZOS
Matilda Bulić, prof.

Ciljevi: Sudionici će:

  • upoznati relevantne čimbenike koji doprinose osuvremenjivanju hrvatskoga školstva kao i pretpostavke za uspješnu implementaciju kurikuluma
  • upoznati osnovne čimbenike funkcionalne pismenosti i utjecaj medija na razvijajuću pismenost
  • upoznati važnost optimalne metodičko sadržajne dimenzije poučavanja, kao i važnost poticajne motivacije
  • usvajati vještine pozitivne retorike u svakodnevnoj komunikaciji
  • ovladati elementima zakonskih odredbi u odgoju i obrazovanju
  • biti motivirani za daljnje stručno usavršavanje u ovom području. 

Metode i oblici rada: –   predavanja kombinirana s aktivnošću sudionika

–   rad u malim skupinama – radionice i prikazi prakse

–   razmjena iskustava

–   rasprava – Okrugli stol

Vrednovanje: Obrazac za vrjednovanje teme i predavača (od strane nositelja programa)

Napomena: Materijali: dostupni na mrežnim stranicama HPKZ-a

Voditelji:

Hrvatski pedagoško-književni zbor u suradnji s
Agencijom za odgoj i obrazovanje i
Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba