Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Jačanje kompetencija koordinatora regionalnih smotri projekata u području građanskog odgoja i obrazovanja

Razina i vrsta stručnog skupa: dvodnevni međužupanijski

Namjena: program je namijenjen koordinatorima regionalnih smotri projekata na području RH

Mjesto održavanja: Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb

Broj polaznika: 50 sudionika.

Rok prijave: 20. rujna 2019. na  http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr. sc. Ivanka Stričević, Mirjana Milanović, prof., Ivan Zenzerović Šloser, prof. ped., koordinatori regionalnih smotri projekata, Nevenka Lončarić-Jelačić, prof., mr. sc. Tomislav Ogrinšak, Ivana Zadražil Vorberger, mag. soc. paed., Jelena Bjelić, dipl. socijalna radnica, stručni suradnici i odgojitelji mentori i savjetnici u dječjim vrtićima, mr. sc. Andreja Silić

Ciljevi: steći znanja o dimenzijama građanske kompetencije; steći vještine u planiranju i stvaranju novih izvora učenja i poučavanja s obzirom na pojedine dimenzije građanske kompetencije; steći znanja i vještine o načinu djelovanja odraslih s obzirom na potrebe i ponašanje pojedinog djeteta, te grupe djece; steći potrebna znanja i vještine za analizu pojedinih dimenzija građanskog odgoja i obrazovanja te mogućih razvojnih postignuća djece nakon njihova sudjelovanja u institucijskom odgojno-obrazovnom kontekstu; znati načela rada Crvenog križa i djelovanje Crvenog križa, te poimati važnost humanih osjećaja i djelovanja, prepoznati načine sudjelovanja u humanitarnim akcijama, volonterskim aktivnostima i manjim istraživačkim projektima koji su usmjereni na dobrobit pojedinca i zajednice razviti osjećaj za aktivno sudjelovanje i pokretanje promjena.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, rad u manjim grupama, moderirana rasprava.

Vrednovanje: obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa.

Napomena: skup po pozivu – namijenjen je koordinatorima regionalnih smotri projekata i projekta u suradni s Hrvatskim Crvenim križem na području RH.

Voditelj:

viša savjetnica za predškolski odgoj

mr. sc. Andreja Silić

telefon: 01/ 2785 054

e-pošta: andreja.silic@azoo.hr