Stručni skupovi / 13. prosinca 2016.

Jačanje kompetencija socijalnopedagoške procjene

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Stručni skup je namijenjen socijalnim pedagozima Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Slavonsko-brodske, Virovitičko-podravske i Požeško-slavonske županije

Mjesto održavanja: Vukovar, naknadno

Broj polaznika: 25

Rok prijave: obvezna prijava do 17. ožujka 2017. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Alma Rovis Brandić, istaknuti praktičari

Ciljevi: Edukacija ima za cilj unaprijeđenje kompetencija i ujednačavanje rada socijalnih pedagoga u području socijalnopedaoške procjene.

Metode i oblici rada: Interaktivna predavanja i rad u malim grupama.

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelje programa, upitnik zadovoljstva i procjenjene dobiti od strane polaznika

Voditeljica:

Viša savjetnica za stručne suradnike defektologe (socijalne pedagoge)
Alma Rovis Brandić
telefon: 01/2785131
e-pošta: alma.rovis-brandic@azoo.hr