Stručni skupovi / 7. srpnja 2017.

Jačanje kompetencija psihologa – rad s djecom s posebnim potrebama

Razina i vrsta stručnog skupa: državna

Namjena: stručni suradnici psiholozi iz odgojno obrazovnih ustanova i nastavnici psihologije

Mjesto održavanja: Šibenik

Broj polaznika: 150 – 200

Rok prijave: obvezna prijava do 31. kolovoza 2017. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači psiholozi – mentori i savjetnici: Nikica Kličan, Žana Pavlović, Eleonora Glavina, Minja Jejić, Zvonimira Lojen, Igor Kuhar, Tanja Rončević, Nada Šalinović, Grozdana Matanović, Vera Sušić, Jagoda Gauta, Melita Knežević, Gorana Bilušić, Nada Kegalj, Mirjana Č. Mikulčić, Orjana M. Štimac, Gordana V. Jugovac, Hana Šiljan Bembić, Marija G. Družetić, Dejana Varnica, Tatjana Žižak, Elvira Nimac, Suada Salčić, Marijana P. Maršić, Snježana Nell, Danica Bavčević, Antonija Mijatović, Marija Roth

Ostali predavači: Vilma Bednar, prof., dr.sc. Vesna Ivasović, dr.sc. Svjetlana Kolić Vehovec, dr. sc. Sanja Smojver Ažić, dr.sc. Darko Lončarić, Mirjana Kazija, prof., Robert Cimperman, prof., mag. Tatjana Bezić, prof. dr. Zoran Đogaš, dr. sc. Blaženka Brozović.

Ciljevi:

 • izdvojiti primjere kvalitetnog profesionalnog rada s učenicima s posebnim potrebama,
 • analizirati metodološke pristupe u radu s djecom i učenicima s posebnim potrebama,
 • upoznati suvremene pristupe u poučavanju učenika,
 • izabrati efikasne strategije unaprjeđivanja rada s djecom
 • implementirati modele dodatnog rada s darovitim učenicima
 • oblikovati dopunske programe za rad s djecom s teškoćama u razvoju
 • integrirati elemente i kriterije procjene učenika s posebnim potrebama,
 • odabrati psihodijagnostički instrumentarij primjenljiv za pojedine skupine učenika,
 • prepoznati i analizirati razine i ključne odrednice interakcija među dionicima,
 • razlikovati profesionalnu i osobnu ulogu psihologa kao medijatora,
 • prikazati primjere dobre prakse – implementacije modela rada,
 • multidisciplinarnost i transdisciplinarnost u radu djecom, učenicima

Metode i oblici rada: predavanja, prezentacije, radionice, okrugli stolovi /frontalni, individualni, grupni rad

Vrednovanje: namjenski obrasci za evaluaciju, fokus grupe

Napomena:

Stručni skup se organizira u suradnji s višom savjetnicom dr. sc. Vesnom Ivasović

Voditelj:

Vilma Bednar, prof.
viša savjetnica za stručne suradnike psihologe i nastavnike psihologije
Telefon: 051 / 317 691