Stručni skupovi / 7. srpnja 2017.

Jačanje kompetencija odgojitelja u radu s djecom s posebnim potrebama u redovnom odgojno-obrazovnom

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen odgojiteljima predškolskih ustanova u Brodsko-posavskoj, Požeško-slavonskoj i Virovitičko-podravskoj županiji

Mjesto održavanja: Dječji vrtić Maslačak, Kalvarija 6 a, Pakrac

Broj polaznika: 80 sudionika

Rok prijave: obvezna online prijava do 15. listopada 2017. na internetsku adresu http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: Elizabeta Haničar, mag. rehab. educ., Zorana Butorac, prof., Bruneta Kovač, odgojitelj savjetnik, Valerija Brkić, odgojitelj mentor i Luja Zamečnik, prof.

Ciljevi: sudionici će:

  • steći nova znanja o djeci s posebnim potrebama (djeca s teškoćama i daroviti),
  • bolje razumjeti potrebe djece rane dobi i uočavanje poteškoća u razvoju te prepoznavanja  ranih simptoma djece s teškoćama u razvoju,
  • usvojiti znanja potrebna za planiranje i izradu individualnog odgojno-obrazovnog plana rada za dijete s posebnim potrebama,
  • upoznati modalitete uključivanja djece s teškoćama u redovite programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja,
  • upoznati modele podrške odgojiteljima u procesu uključivanja djece s posebnim potrebama,
  • upoznati kriterije za dodjelu i odabir pomagača,
  • promišljati o izgradnji partnerstva između dječjeg vrtića, škole i obitelji kroz komunikaciju koja nije podložna predrasudama te
  • povezati i razmijeniti iskustva iz prakse.

Metode i oblici rada: interaktivno predavanje, radionica, grupni rad i rad u paru 

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa stručnoga skupa (AZOO)

Napomena:

Voditelj:

viša savjetnica za predškolski odgoj
Luja Zamečnik, prof.
telefon: 031/ 284 911