Stručni skupovi / 8. veljače 2017.

Jačanje kapaciteta nastavnika, odgajatelja i stručnih suradnika za rad u multikulturnim zajednicama

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, modularni, dvodnevni

Namjena: program je namijenjen učiteljima razredne nastave, odgojiteljima, stručnim suradnicima pedagozima i psiholozima te nastavnicima hrvatskog jezika, stranih jezika i manjinskih jezika Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije

Mjesto održavanja: naknadno će biti objavljeno na ettaedu po modulima

Broj polaznika: 20

Rok prijave: obvezna online prijav na internetsku adresu http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: prof. dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški, socijalna psihologinja i Jasenka Pregrad, prof. psihologije i supervizor i više savjetnice Agencije za odgoj i obrazovanje Ivana Stanić, Marina Ništ, Vesna Ivasović, Renata Ozorlić-Dominić, Viktorija Hržica i Ivana Biljan.

Ciljevi:

Temeljna svrha edukacije jest jačanje kapaciteta nastavnika, učitelja, odgojitelja i stručnih suradnika u vrtićima i školama kako bi uspješnije odgovorili na izazove kurikuluma suvremene škole te  rada u višeetničkim zajednicama. Ovaj će zadatak biti ostvaren kroz iskustveni rad na temama koje pripremaju i osnažuju prosvjetne djelatnike da kompetentno, odgovorno i empatičo uključe u nastavu i izvannastavne aktivnosti sadržaje koji odgovaraju potrebama višeetničkih zajednica, te u učionicama i radnom kolektivu aktivno potiču i promiču vrijednosti interkulturnosti, tolerancije i razumijevanja u zajednici .

Na temelju ovako postavljene svrhe definirani su sljedeći ciljevi edukacije:

1.  Osvijestiti vlastite stilove uspostave odnosa s učenicima i kolegama i kako su oni povezani s motivacijom za rad i osobnim ciljevima u odgojno-obrazovnom radu.
2. Proširiti razumijevanje relacijskih kompetencija u suvremenim zahtjevima na učenika (i pojedinca) usmjerenog odgoja i obrazovanja
3. Raščlaniti i razjasniti motivacijske učinke suradnje s drugima i očuvanja osobnog integriteta te važnosti prava na izbor i odlučivanje o vrsti i načinu sudjelovanja u radu s drugima i u školskoj zajednici.
4.  Objasniti i na primjerima pokazati pojmove osobne odgovornosti, odgovornosti za odnose s drugima, odgovornosti za uradak te razliku u razinama odgovornosti iz uloge učitelja (odraslog) i učenika.
5. Osvijestiti razliku između sadržajnih i odnosnih poruka u komunikaciji te usvojiti vještinu njihovog usklađivanja
6. Uvježbavati izgradnju odnosa ravnopravnog dostojanstva (očuvanja integriteta uz uspostavu suradnje) u komunikaciji s učenicima, roditeljima i kolegama.
7. Proširiti i unaprijediti znanja o motivacijskim, kognitivnim, emocionalnim, društvenim i kulturnim čimbenicima koji pridonose razvoju i izgradnji osobnog i socijalnog identiteta pojedinaca i grupa u zajednici.
8. Objasniti i raspraviti fenomenologiju predrasuda i tolerancije s razvojnog aspekta, uzimajući u obzir kognitivne, emocionalne i socijalne kapacitete djece, s naglaskom na njihove snage i mogućnosti u pojedinim razvojnim fazama.
9. Objasniti i raspraviti individualno-personalističke i društvene čimbenike koji utječu na stvaranje i, posebno, održavanje predrasuda, te pogoduju nastanku i održavanju diskriminirajućih ponašanja i praksi.
10. Primjerima pokazati i raspraviti dobre prakse poticanja tolerancije u razrednom i širem školskom okruženju.
11. Cilj je edukacije  i samospoznajni, s ciljem osvješćivanja i suočavanja s vlastitim predrasudama i pristranostima, te načinima njihove kontrole.
12. Cilj je 4. modula osnažiti osobne i profesionalne kompetencije značajne za razvoj partnerskih odnosa u odgojno-obrazovnom procesu te proširiti znanja o obilježjima suvremene nastave usmjerene na učenika.

Očekuje se da će na kraju edukacije nastavnici i stručni suradnici moći:

  1. prepoznati, osvijestiti  i upravljati vlastitim stilom uspostave odnosa ravnopravnog dostojanstva s učenicima i odraslima (odnosno u komplementarnim i simetričnim odnosima)
  2. razvijati osobnu i relacijsku odgovornost kako bi mogli
  3. razvijati osobnu i relacijsku odgovornost učenika i roditelja
  4. objasniti nastanak i razvoj predrasuda i tolerancije kod djece, ovisno o njihovim razvojnim fazama
  5. objasniti i prepoznati različite identitetske potrebe djece i prikladno na njih odgovoriti
  6. prepoznati predrasudne i diskriminacijske tendencije kod učenika te ih na prikladan način ublažiti i sprječavati
  7. identificirati prikladne načine suzbijanja predrasuda i poticanja tolerancije u razredu i školi
  8. primijeniti prikladne tehnike u redovitom radu s učenicima koje su usmjerene na razvoj i poticanje suradnje i tolerancije
  9. sudionici će nakon ponavljanja i raspravljanja o strategijama, metodama i postupcima u nastavi znati objasniti njihov odnos, moći izdvojiti strategije koje utječu na postignuća učenika i aktivnu nastavu te objasniti razliku i povezanost kognitivnog, metakognitivnog i samoregulirajućeg učenja s posebnim osvrtom na aktivno učenje i instrukcije vezane za način postavljanja zadataka, refleksiju te nove uloge učenika i nastavnika.
  10. nakon 4. modula sudionici će moći: prikazati integraciju i partnerstvo u odgoju i obrazovanju, ispitati transformacijski i emancipacijski karakter suvremene kulture škole i nastave, prepoznati i razlikovati specifičnosti učenika s posebnim potrebama (daroviti učenici), primijeniti informacijsko-komunikacijske tehnologije u nastavi (e-učenje), proširiti znanja i koristiti se  mogućnostima  Programa Pestalozzi u profesionalnom razvoju.

 

Oblici rada: pedagoška radionica, rad u iskustvenim skupinama, kratka predavanja, diskusijske grupe, plenumska rasprava, vježbanje novih vještina, sesija pitanja i odgovora

Vrednovanje: evaluacijski upitnik

Napomena: Seminari su nastavak edukacije u okviru projekta „Osnivanje interkulturne škole u Vukovaru“, a namijenjeni su polaznicima koji su sudjelovali na prva četiri modula edukacije koji su se održali od ožujka do kolovoza 2016.  Zbog modularnog pristupa obradi ovih tema prijava na prvi modul podrazumijeva sudjelovanje na 2. , 3. i 4. modulu.

Seminari se organiziraju u okviru projekta, a troškovi putovanja i smještaja za sudionike te honorari za voditelje osigurani su iz projekta.

Voditelj:

 
Ivana Biljan, prof.,
viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge
predstojnica podružnice Osijek
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek
Telefon: 031 284-901
Ivana Milas
Koordinatorica projekta „Osnivanje interkulturne škole u Vukovaru“
Nansen dijalog centar
Telefon: 091 140 11 22