Stručni skupovi / 8. veljače 2017.

Jačanje kapaciteta nastavnika, odgajatelja i stručnih suradnika za rad u multikulturnim zajednicama

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, modularni, dvodnevni

Namjena: program je namijenjen učiteljima razredne nastave, odgojiteljima, stručnim suradnicima pedagozima i psiholozima te nastavnicima hrvatskog jezika, stranih jezika i manjinskih jezika, povijesti i geografije Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije

Mjesto održavanja: naknadno će biti objavljeno na ettaedu po modulima

Broj polaznika: 20

Rok prijave: obvezna online prijav na internetsku adresu http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: prof. dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški, socijalna psihologinja i Jasenka Pregrad, prof. psihologije i supervizor, Alenka Krivičić Jedrejčić, psihologinja i psihoterapeutkinja i Hana Rižovski Delogu, psihologinja i psihoterapeutkinja te viši savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje Mirela Skelac, Anđa Suvala, Boris Vampula, Marina Ništ, Izabela Potnar Mijić i Ivana Biljan.

Ciljevi:

Temeljna svrha edukacije jest jačanje kapaciteta nastavnika, učitelja, odgojitelja i stručnih suradnika u vrtićima i školama kako bi uspješnije odgovorili na izazove kurikuluma suvremene škole te rada u višeetničkim zajednicama. Ovaj će zadatak biti ostvaren kroz iskustveni rad na temama koje pripremaju i osnažuju odgojno-obrazovne radnike da kompetentno, odgovorno i empatično uključe u nastavu i izvannastavne aktivnosti sadržaje koji odgovaraju potrebama višeetničkih zajednica, te u učionicama i odgojno-obrazovnim ustanovama aktivno potiču i promiču vrijednosti interkulturnosti, tolerancije i razumijevanja u zajednici.

Na temelju ovako postavljene svrhe definirani su sljedeći ciljevi edukacije:

1. Osvijestiti osobne stilove uspostave odnosa s učenicima i kolegama i kako su oni povezani s motivacijom za rad i osobnim ciljevima u odgojno-obrazovnom radu.

2. Proširiti razumijevanje relacijskih kompetencija u suvremenim zahtjevima na učenika (i pojedinca) usmjerenog odgoja i obrazovanja

3. Raščlaniti i razjasniti motivacijske učinke suradnje s drugima i očuvanja osobnog integriteta te važnosti prava na izbor i odlučivanje o vrsti i načinu sudjelovanja u radu s drugima i u školskoj zajednici.

4. Objasniti i na primjerima pokazati pojmove osobne odgovornosti, odgovornosti za odnose s drugima, odgovornosti za uradak te razliku u razinama odgovornosti iz uloge učitelja (odraslog) i učenika.

5. Osvijestiti razliku između sadržajnih i odnosnih poruka u komunikaciji te usvojiti vještinu njihova usklađivanja

6. Uvježbavati izgradnju odnosa ravnopravnog dostojanstva (očuvanja integriteta uz uspostavu suradnje) u komunikaciji s učenicima, roditeljima i kolegama.

7. Proširiti i unaprijediti znanja o motivacijskim, kognitivnim, emocionalnim, društvenim i kulturnim čimbenicima koji pridonose razvoju i izgradnji osobnog i socijalnog identiteta pojedinaca i grupa u zajednici.

8. Objasniti i raspraviti fenomenologiju predrasuda i tolerancije s razvojnog aspekta, uzimajući u obzir kognitivne, emocionalne i socijalne kapacitete djece, s naglaskom na njihove snage i mogućnosti u pojedinim razvojnim fazama.

9. Objasniti i raspraviti individualno-personalističke i društvene čimbenike koji utječu na stvaranje i, posebno, održavanje predrasuda, te pogoduju nastanku i održavanju diskriminirajućih ponašanja i praksi.

10. Primjerima pokazati i raspraviti dobre prakse poticanja tolerancije u razrednom i širem školskom okruženju.

11. Cilj je edukacije j i samospoznajni, osvješćivanje i suočavanje s vlastitim predrasudama i pristranostima, te načinima njihove kontrole.

12. Cilj je 4. modula proširiti znanja o ulozi sudionika odgojno-obrazovnog procesa u stvaranju, provedbi i vrednovanju kurikuluma.

Očekuje se da će na kraju edukacije nastavnici i stručni suradnici moći:

  1. prepoznati, osvijestiti i upravljati vlastitim stilom uspostave odnosa ravnopravnog dostojanstva s učenicima i odraslima (odnosno u komplementarnim i simetričnim odnosima)
  2. razvijati osobnu i relacijsku odgovornost kako bi mogli
  3. razvijati osobnu i relacijsku odgovornost učenika i roditelja
  4. objasniti nastanak i razvoj predrasuda i tolerancije kod djece, ovisno o njihovim razvojnim fazama
  5. objasniti i prepoznati različite identitetske potrebe djece i prikladno na njih odgovoriti
  6. prepoznati predrasudne i diskriminacijske tendencije kod učenika, te ih na prikladan način ublažiti i sprečavati
  7. identificirati prikladne načine suzbijanja predrasuda i poticanja tolerancije u razredu i školi
  8. primijeniti prikladne tehnike u redovitom radu s učenicima koje su usmjerene na razvoj i poticanje suradnje i tolerancije
  9. sudionici će nakon ponavljanja i raspravljanja o strategijama, metodama i postupcima u nastavi znati objasniti njihov odnos, moći izdvojiti strategije koje utječu na postignuća učenika i aktivnu nastavu te objasniti razliku i povezanost kognitivnog, metakognitivnog i samoregulirajućeg učenja s posebnim osvrtom na aktivno učenje i instrukcije vezane za način postavljanja zadataka, refleksiju te nove uloge učenika i nastavnika.

Oblici rada: pedagoška radionica, rad u iskustvenim skupinama, kratka predavanja, diskusijske grupe, plenumska rasprava, vježbanje novih vještina, sesija pitanja i odgovora

Vrednovanje: evaluacijski upitnik

Napomena:

Do 02. prosinca 2016. na e-adresu ivana.ndcosijek@nansen-dialogue.net potrebno je dostaviti životopis i motivacijsko pismo. Životopis treba sadržavati popis dosadašnjih edukacija vezanih uz komunikacijske vještine i nenasilno rješavanje sukoba, interkulturno i mirovno obrazovanje, te kratak opis aktivnosti koje ste provodili na te teme U motivacijskom pismu navedite vašu motivaciju za sudjelovanje na ovakvoj vrsti seminara. Nakon dostavljenih prijava, AZOO i NDC će izabrati 20 sudionika te će ih do 5. prosinca 2016. izvijestiti o izboru.

Seminari se organiziraju u okviru projekta „Osnivanje interkulturne škole u Vukovaru“, a troškovi putovanja i smještaja za sudionike te honorari za voditelje osigurani su iz projekta.

Zbog modularnog pristupa obradi ove teme, prijava na prvi modul podrazumijeva sudjelovanje na 2. , 3. i 4. modulu.

Voditelj:

Ivana Biljan, prof.,
viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge
predstojnica podružnice Osijek
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek
Telefon: 031 284-901
Ivana Milas
Koordinatorica projekta „Osnivanje interkulturne škole u Vukovaru“
Nansen dijalog centar
Telefon: 091 140 11 22