Stručni skupovi / 6. lipnja 2016.

Izvanučionička nastava

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski stručni skup

Namjena: skup je namijenjen voditeljima ŽSV-a učitelja Krapinsko-zagorske, Karlovačke i istočnoga dijela Zagrebačke županije

Mjesto održavanja: OŠ „Slava Raškaj“ Ozalj, Podgraj 10 a, Ozalj

Broj polaznika: 20

Rok prijave: obvezna prijava do 29. lipnja 2016. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: mr. sc. Marina Grčić, Bojana Meandžija, književnica

Ciljevi: sudionici će se informirati o iskustvenom učenju (putem pokusa i radionica) u svim nastavnim predmetima; raspravit će o primjerenosti  izbornog lektirnog naslova  s tematikom Domovinskog rata te izraditi prijedlog izvanučioničke nastave

Metode i oblici rada: predavanje, rasprava, primjer prakse; frontalni, rad u skupinama

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

mr. Šimica Mihaljević, viša savjetnica
telefon: 01/2785-067