Stručni skupovi / 6. srpnja 2017.

Izrada zadataka za Natjecanje iz kemije 2017/2018. – metodičke smjernice za rad, upute i pravila

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska, jednodnevni

Namjena: prema pozivu, predloženim učiteljima i nastavnicima kemije za  članstvo u Državnome povjerenstvu za Natjecanje iz kemije 2017/2018.

Mjesto održavanja: PMF, Kemijski odsjek, Horvatovac 102a, Zagreb

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 12. listopada 2017. godine na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: prof. dr. sc. Tomislav Cvitaš, izv. prof. dr. sc. Draginja Mrvoš-Sermek, izv. prof. dr. sc. Nenad Judaš 

Ciljevi:

  • analizirati zadatke s prethodnih natjecanja prema razinama i riješenosti
  • raspraviti o zastupljenosti zadataka I., II. I III. razine za sve kategorije natjecanja
  • usuglasiti metodologiju izrade zadataka u povjerenstvima svih kategorija na Natjecanju iz kemije
  • usvojiti upute i pravila za pisanje zadaće (tehničko uređenje zadaća)
  • analizirati tekst Kataloga za natjecanje iz kemije s posebnim osvrtom na dodatno oblikovanje kriterija za samostalne istraživačke radove

Metode i oblici rada:

  • metode rada: predavanje, radionica, rasprava
  • oblici rada: individualni, grupni, rad u paru, frontalni

Vrednovanje: standardizirani Upitnik Agencije za odgoj i obrazovanje za vrednovanje primjenjivosti tema i stručnog skupa

Voditeljica skupa:

mr. Olgica Martinis:,
viša savjetnica za kemiju
telefon: 01 2785 062,