Stručni skupovi / 9. travnja 2014.

Izrada ispita znanja

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen članovima (učiteljima i nastavnicima hrvatskoga jezika) Državnoga povjerenstva za Natjecanje iz hrvatskoga jezika

Mjesto održavanja: Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb

Broj polaznika: 24

Rok prijave: obvezna online prijava do 2. 9. 2014. na adresi: www.ettaedu.eu

Predavači: dr. sc. Sanja Fulgosi

Ciljevi:

Učitelji/nastavnici će:

  • razumjeti strukturu nacrta ispita
  • razlikovati elemente važne za sadržajnu valjanost ispita
  • razlikovati osnova načela za izradu zadataka zatvorenoga i otvorenoga tipa
  • razumjeti osnovna pravila  za kriterijsku valjanost ispita
  • primijeniti temeljna pravila za izradu ispita znanja na izradu i primjenu ispitnih materijala na Natjecanju iz hrvatskoga jezika

Oblici rada: čelni, individualni rad i rad u paru

Vrednovanje: standardizirani upitnik (AZOO)

Voditelj:

Linda Grubišić Belina, prof.

Agencija za odgoj i obrazovanje

051/317 694051/317 694

Call
Send SMS
Add to Skype
You’ll need Skype CreditFree via Skype