Stručni skupovi / 31. svibnja 2016.

Izazovi u radu učitelja / nastavnika hrvatskoga jezika

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, dvodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima hrvatskoga jezika Varaždinske i Međimurske županije ta nastavnicima hrvatskoga jezika Grada Zagreba – sudionici mogu sudjelovati u jednom, dva, tri ili sva četiri tematska bloka (svaki će tematski blok biti objavljen zasebno unutar sustava prijave za sudjelovanje)

Mjesto održavanja: naknadno

Broj polaznika: 80 za svaki tematski blok

Rok prijave: obvezna prijava do 16. kolovoza 2016. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: voditelji ŽSV-a, učitelji i nastavnici praktičari, Mirela Barbaroša-Šikić, prof.

Ciljevi:

  • uočiti i problematizirati zahtjeve, prepreke i postupke za moguća rješenja unutar ponuđenih tematskih blokova
  • unaprijediti osobne i profesionalne kompetencije
  • samostalno odabrati tematski blok sudjelovanja i izraditi plan osobnoga razvoja unutar odabranoga tematskog bloka
  • planirati prikaz svoje prakse tijekom 2017. godine

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, rad na tekstu, iskustveno učenje, radionice, primjeri dobre prakse; frontalni rad, individualni rad, rad u paru, rad u iskustvenim skupinama.

Vrednovanje: online upitnik

Voditeljica:

voditeljica Odjela i viša savjetnica za hrvatski jezik
Mirela Barbaroša-Šikić, prof.
telefon: 01/2785 01801/2785 018