Stručni skupovi / 31. siječnja 2018.

Izazovi u radu s darovitom djecom i mladima

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, trodnevni

Namjena: stručni skup je namijenjen stručnim suradnicima, učiteljima, nastavnicima i ravnateljima osnovnih i srednjih škola

Mjesto održavanja: Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Šoltanska 2, Split

Broj polaznika: 400

Rok prijave: obvezna prijava do 26. siječnja 2018.g. na ettaedu.azoo.hr

Predavači: Nadler Menachem, Etay Benovich, Darko Lončarić, Korado Korlević, Nenad Judaš, Jasna Cvetković Lay, Melanija Slaviček, Inga Seme Stojnović, Olgica Martinis, Mihael Kozina, Vera Sušić, Marija Pribić, Mirjana Bakotić, Gordana Rendulić, Vesna Smadilo Škornjak, Tamara Hubeny Lučev, Tomislav Goldin, Vanda Louč, Violeta Katušić, Danica Bavčević, Marina Luetić, Vesna Ivasović

Ciljevi: sudionici će moći prepoznati razvojne osobitosti darovite djece, vrednovati načine identifikacije darovite i kreativne djece, prepoznati njihove emocionalne i socijalne potrebe, prepoznati obrazovne potrebe darovite djece i djelotvorne načine odgojno-obrazovne podrške, prepoznati kvalitetne obrazovne programe i usporediti primjere dobre prakse u Izraelu i Hrvatskoj.

Metode i oblici rada: predavanja, frontalni

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: stručni skup je organiziran u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom.

Voditelji:

viša savjetnica za stručne suradnike i nastavnike psihologije
dr. sc. Vesna Ivasović
telefon: 01/2785 088
 
viša savjetnica za kemiju
mr. Olgica Martinis
telefon:01/2785 062