Stručni skupovi / 27. kolovoza 2013.

Peti hrvatski simpozij o nastavi povijesti-Hrvatska i Prvi svjetski rat

Razina i vrsta stručnog skupa: državni

Namjena: Program je namijenjen učiteljima i nastavnicima povijesti u Republici Hrvatskoj

Mjesto održavanja: Hotel Malin, Ulica kralja Tomislava 51  51511, Malinska

Broj polaznika: cca 300

Rok prijave: 8. studenoga 2013.

Predavači: dr. sc. Igor Despot, dr. sc. Livia Kardum, dr. sc. Ivan Filipović, dr. sc. Violeta Herman- Kaurić, dr. sc. Ljiljana Dobrovšak, dr. sc. Dinko Čutura, dr. sc. Branimir Bunjac, dr. sc. Željko Holjevac, dr.sc. Snježana Koren, dr. sc. Željko Bartulović, dr.sc. Aleksandar Jakir, mr. sc. Marijana Marinović, Miroslav Šašić, prof. Mladen Stojić, prof. Tomislav Bogdanović, prof. mr. sc. Helena Miljević Pavić, Daniela Jugo Superina, prof. Vesna Slaviček, prof.

Ciljevi:

  • Učitelji/nastavnici će razlikovati i stupnjevati temeljne pojmove u kurikularnom pristupu nastavi povijesti
  • Učitelji/nastavnici će se osposobiti za primjenu novog pristupa svom radu tijekom školske godine.
  • Učitelji/nastavnici će se osposobiti za primjenu novih historiografskih spoznaja i interpretacija o Prvom svjetskom ratu
  • Učitelji/nastavnici  će izraditi tematski plan i jediničnu pripremu na temu Prvi svjetski rat uvažavajući četiri elementa planiranja: 1. izbor ishoda učenja usmjerenih na pet temeljnih vještina, 2. izbor sadržaja učenja, 3. izbor metoda učenja i metoda poučavanja te nastavnih sredstava i pomagala i 4. donošenje odluke o načinu praćenja i ocjenjivanja učeničkog napretka.
  • Učitelji/nastavnici će osposobiti za primjenu novih nastavnih medija u svakodnevnom radu

Oblici rada: Predavanje, rad u radionicama, rad u skupinama, individualni rad, terenska nastava i rasprava u plenumu

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Voditelj