Stručni skupovi / 2. svibnja 2013.

Fizika u SŠ – radionice o uvođenju zakona očuvanja energije i količine gibanja

Razina i vrsta stručnog skupa: Međužupanijska, jednodnevni

Namjena: Nastavnici fizike u gimnazijama i strukovnim školama Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Varaždinske, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske, Međimurske županije i Zagrebačke županije.

Mjesto održavanja: Fizički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Bijenička 32, Zagreb

Broj polaznika: 60 

Rok prijave: do 12. rujna 2013. na adresi www.ettaedu.eu 

Predavači: Dr.sc. Lana Ivanjek, dr. sc. Maja Planinić, dr.sc. Ana Sušac, Planinka Pećina, dipl. inž., Tea Prohaska, prof., Luca Spetić, prof., i dr. sc. Željko Jakopović

Ciljevi: Nakon stručnog skupa nastavnici će moći:

  • primijeniti interaktivne nastavne metode
  • primijeniti odabrane nastavne materijale u razredu
  • ntervenirati u učeničke poteškoće vezane uz zakone očuvanja energije i količine gibanja

Metode i oblici rada: Radionice, rasprava, rad u malim skupinama 

Vrednovanje: Standardizirani upitnik (AZOO) 

Napomena: Nastavnici se prijavom obvezuju sudjelovati na sve četiri radionice.

19. rujna 2013. u 18,00 sati – Rad i kinetička energija
14. listopada 2013. u 18,00 sati – Potencijalna energija i zakon očuvanja energije
21. studenoga 2013. u 18,00 sati – Zakon očuvanja energije
9. prosinca 2013. u 18,00 sati – Zakon očuvanja količine gibanja

Voditelj:

dr. sc. Željko Jakopović, viši savjetnik,
Agencija za odgoj i obrazovanje,
Donje Svetice 38, Zagreb, tel: 2785 063,