Stručni skupovi / 24. travnja 2013.

Pisani i slikovni izvori u nastavi povijesti

Razina i vrsta stručnog skupa: Županijski, jednodnevni

Namjena: Program je namijenjen učiteljima i nastavnicima povijesti u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Mjesto održavanja: Osnovna škola Ston, Put braće Mihanovića 8, 20 230 Ston

Broj polaznika: 50

Rok prijave: Prijavu poslati do 24. kolovoza 2013.Obavezna online prijava u naznačenom roku na adresi: www.ettaedu.eu

Predavači: Loranda Miletić, prof., viša savjetnica

Ciljevi: Sudionici će:

  • upoznati se s načinima odabira i pripreme tekstova  te strategija rada s pisanim izvorima
  • očiti kako rad s pisanim izvorima razvija vještina kritičkog mišljenja učenika
  • osposobiti se za postavljanje kvalitetnih pitanja
  • osposobiti se za primjenu različitih strategija rada s povijesnim izvorima i literarurom
  • osposobiti se za povezivanje historijskog i didaktičko-metodičkog teorijskog znanja s praktičnim radom u školi.

Oblici rada: predavanja i radionice (strategije suradničkoga učenja)

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Voditelj:  

Loranda Miletić, viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje
Podružnica Split, Stomorica 8, 23000 Zadar
Telefon: 023 251 472