Stručni skupovi / 24. travnja 2013.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska

Namjena: Program je namijenjen pripravnicima u srednjim školama u Istarskoj, Primorsko-goranskoj, Ličko-senjskoj, Karlovačkoj, Zagrebačkoj, Krapinsko-zagorskoj, Međimurskoj, Varaždinskoj, Sisačko-moslavačkoj, Koprivničko-križevačkoj, Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i Gradu Zagrebu.

Mjesto održavanja: Rijeka, Srednja talijanska škola Rijeka, Erazma Barčića 6.

Broj polaznika: 60

Rok prijave: 27. kolovoza 2013.

Predavači: mr.sc. Marijana Marinović, dr. sc. Snježana Koren, mr. sc. Daniel Bogeši, Gordana Frol, prof., Melita Jesih Matić, prof.,

Ciljevi:

  • Nastavnici će razlikovati i stupnjevati temeljne pojmove kurikulumskog pristupa u nastavi povijesti.
  • Nastavnici će naučiti koja je svrha i funkcija tematskog planiranja i programiranja te kako se izrađuju mjesečni programi.
  • Nastavnici će naučiti planirati nastavni sat uvažavajući četiri elementa planiranja: 1. izbor ishoda učenja, 2. izbor sadržaja učenja, 3. izbor metoda učenja i metoda poučavanja te nastavnih sredstava i pomagala i 4. donošenje odluke o načinu praćenja i ocjenjivanja učeničkog napretka.
  • Nastavnici će naučiti izraditi jediničnu pripremu za nastavni sat

Oblici rada: Predavanje, rad u radionicama, rad u skupinama, individualni rad i rasprava u plenumu

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Voditelj

Viša savjetnica za povijest
mr. sc. Marijana Marinović
telefon: 051/320 383
e-pošta: marijana.marinovic@azoo.hr