Stručni skupovi / 24. travnja 2013.

Nastava povijesti usmjerena na kompetencije i ishode učenja

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska

Namjena: Učitelji povijesti iznad pet godina radnoga staža u Karlovačkoj, Zagrebačkoj, Sisačko-moslavačkoj županiji i Gradu Zagrebu

Mjesto održavanja: Zagreb, Osnovna škola Josipa Jurja Strossmayera, Varšavska 18.

Broj polaznika: 60

Rok prijave: 3. srpnja 2013.

Predavači: Vesna Slaviček, prof., Daniela Jugo Superina, prof., mr.sc. Helena Miljević, mr. sc. Marijana Marinović, dr. sc. Željko Bartulović

Ciljevi:

  • Učitelji će razlikovati i stupnjevati temeljne pojmove u nastavnom programu povijesti.
  •  Učitelji će se upoznati s novim pristupom izradi tematskog izvedbenog plana i programa te izradi jedan primjerak na određenoj nastavnoj temi..
  • Učitelji će izraditi jediničnu pripremu za nastavni sat uvažavajući četiri elementa planiranja: 1. izbor ishoda učenja, 2. izbor sadržaja učenja, 3. izbor metoda učenja i metoda poučavanja te nastavnih sredstava i pomagala i 4. donošenje odluke o načinu praćenja i ocjenjivanja učeničkog napretka.
  • Učitelji će razlikovati i stupnjevati temeljne pojmove u nastavnom programu povijesti i kurikulumskog pristupa u nastavi građanskog odgoja
  • Učitelji će razlikovati i stupnjevati temeljne pojmove u kurikulumu građanskog odgoja i naučiti kako primijeniti kurikulum građanskog  odgoja u školi kroz projektnu nastavu.

Oblici rada: Predavanje, rad u radionicama, rad u skupinama, individualni rad i rasprava u plenumu

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Voditelj

Viša savjetnica za povijest
mr. sc. Marijana Marinović
telefon: 051/320 383
e-pošta: marijana.marinovic@azoo.hr