Stručni skupovi / 24. travnja 2013.

Nastava povijesti usmjerena na kompetencije i ishode učenja

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska

Namjena: Program je namijenjen nastavnicima povijesti u srednjim strukovnim školama u Zagrebačkoj, Krapinsko-zagorskoj, Međimurskoj, Varaždinskoj, Koprivničko-križevačkoj, Bjelovarsko-bilogorskoj, Karlovačkoj, Ličko-senjskoj županiji te Gradu Zagrebu.

Mjesto održavanja: Zagreb, Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Ulica grada Vukovara 269.

Broj polaznika: 60

Rok prijave: 2. srpnja 2013.

Predavači: dr. sc. Željko Holjevac, mr. sc. Marijana Marinović, dr. sc. Željko Bartulović, Miroslav Šašić, prof., Mladen Stojić, prof.

Ciljevi:

  • Nastavnici će razlikovati i stupnjevati temeljne pojmove novog kurikulumskog pristupa u nastavi povijesti.
  • Nastavnici će naučiti koja je svrha i funkcija tematskog planiranja i programiranja te kako se izrađuju tematski programi.
  • Nastavnici će naučiti planirati nastavni sat uvažavajući četiri elementa planiranja: 1. izbor ishoda učenja, 2. izbor sadržaja učenja, 3. izbor metoda učenja i metoda poučavanja te nastavnih sredstava i pomagala i 4. donošenje odluke o načinu praćenja i ocjenjivanja učeničkog napretka.
  • Nastavnici će se upoznati s ishodima učenja za peto povijesno razdoblje u novim kurikulumima
  • Nastavnici će naučiti kako primjenjivati primarne povijesne izvore iz hrvatske srednjovjekovne pravne povijesti u radu u razredu.
  • Nastavnici će naučiti kako primijeniti kurikulum građanskog odgoja u školi kroz projektnu nastavu.

Oblici rada: Predavanje, rad u radionicama, rad u skupinama, individualni rad i rasprava u plenumu

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Voditelj

Viša savjetnica za povijest
mr. sc. Marijana Marinović
telefon: 051/320 383
e-pošta: marijana.marinovic@azoo.hr