Stručni skupovi / 10. travnja 2014.

Izazovi osuvremenjivanja metodike rada školskog pedagoga

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski skup, dvodnevni

Namjena: skup je namijenjen stručnim suradnicima pedagozima osnovnih i srednjih škola te odgajateljima učeničkih domova, voditeljima županijskih stručnih vijeća Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Varaždinske, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske županije i Grada Zagreba.

Mjesto održavanja: Bjelovar (adresa naknadno)

Broj polaznika: 100

Rok prijave: obvezna prijava do16. svibnja 2014. (do popune mjesta) na www.ettaedu.eu

Predavači i voditelji radionica: prof. dr. sc. Marija Hefer, dr. sc. Mirna Kostović Srzentić, doc. dr. sc. Valentina Kranželić, mr. sc. Andrea Fajdetić, mr. sc. Natalija Šnidarić, Marija Valjak, Jadranka Krklec, Miljenka Galić, Jadranka Bizjak Igrec, Senka Soldat i

mr. sc. Majda Fajdetić.

Cilj(evi): unaprijediti kvalitetu rada stručnih suradnika pedagoga; procijeniti ulogu stručnih suradnika pedagoga u suvremenom školskom kurikulumu; prikazati način timskog rada na procjeni sposobnosti djeteta/učenika; razvijati stručne, socijalne, profesionalne, organizacijske i razvojne kompetencije.

Oblici i metode rada: frontalni, skupni/timski i individualni; izlaganje, razgovor, demonstracija, čitanje i rad na tekstu, rješavanje problema, donošenje odluka, pedagoška radionica.

Vrednovanje: Standardizirani upitnik AZOO-e

Napomena: Sudionici donose primjere individualiziranih programa rada i pripreme za individualni rad s učenicima posebnih odgojno-obrazovnih potreba.

Voditelji:

Viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge i odgajatelje učeničkih domova
mr. sc. Majda Fajdetić
Telefon: 01 27 85 027
E-adresa: majda.fajdetic@azoo.hr

Senka Soldat, prof., viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje
Tel.:01/2785 021
E-adresa: senka.soldat@azoo.hr