Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

IX. međunarodni znanstveni skup DIJETE I JEZIK DANAS

Razina i vrsta stručnog skupa: međunarodna, dvodnevni

Namjena: program je namijenjen voditeljicama ŽSV-a učitelja razredne nastave osnovnih škola Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije.

Mjesto održavanja: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku

Broj polaznika: 45

Rok prijave: obvezna online prijava do  1. rujna 2019. na adresu http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači:  dr. sc. Anita Skelin Horvat, prof. dr. sc. Marianne Nikolov, dr. sc. Lidija Bakota, izv. prof. dr. sc. Emina Berbić Kolar, i dr.

Ciljevi: Upoznati se s istraživanjima  razvoja i poticanja djetetova jezičnoga identiteta i višejezičnosti u Hrvatskoj i svijetu, razvijanja jezičnog identiteta u kontekstu formalnoga obrazovanja/ obrazovnoga sustava/obrazovne politike i u  kontekstu nacionalnog identiteta te s jezičnim identitetom u književnosti za djecu.

Oblici rada: predavanja i radionice

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje

Napomena: O IX. međunarodnom znanstvenom skupu DIJETE I JEZIK DANAS više na https://chila.eu/hr/teme-skupa/

Voditelj:   

doc. dr. sc. Lidija Bakota

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku

Viša savjetnica za razrednu nastavu

Mirela Skelac, univ. spec. act. soc.
telefon: 031 284 916
e-pošta: mirela.skelac@azoo.hr