Stručni skupovi / 21. travnja 2015.

Život i djelo Jure Kaštelana

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima Hrvatskoga jezika

Mjesto održavanja: OŠ Jure Kaštelana, Omiš

Broj polaznika: 100

Rok prijave: obvezna prijava do 14. svibnja 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: dr. sc. Srećko Listeš, Marijan Buljan, prof.

Ciljevi: učitelji i nastavnici će slušati predavanja i sudjelovati u raspravi o zadanim temama

  • Povijesna kretanja u Hrvatskoj polovicom dvadesetoga stoljeća
  • Hrvatska književnost polovicom dvadesetoga stoljeća i Kaštelanova uloga u ozračju kasnoga modernizma

Metode i oblici rada: predavanje

Vrednovanje: Obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa

Napomena: poslije završetka skupa učenici srednjih škola održat će natjecanje u govorenju Kaštelanovih stihova

Voditelj:

Viši savjetnik za Hrvatski jezik
dr. sc. Srećko Listeš
telefon: 021/340 995
e-pošta: srecko.listes@azoo.hr