Stručni skupovi / 30. listopada 2012.

Živjeti prava djeteta: strategije projektnog učenja u dječjem vrtiću

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen odgojiteljima i stručnim suradnicima u predškolskim ustanovama Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije

Mjesto održavanja: Rijeka, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišna avenija 6

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna online prijava na adresi http://www.ettaedu.eu/ do 21. siječnja 2013.

Predavači: dr. sc. Dubravka Maleš, dr. sc. Ivanka Stričević

Ciljevi: sudionici će:

  •  usvojiti temeljena znanja o odgoju za demokraciju i pravima djece
  • razumijeti važnost razvoja prosocijalnih vještina i uloge stručnih djelatnika dječjeg vrtića u poticanju tog procesa razvoja
  • osvijestiti vlastite postupke u radu s djecom
  • razumjeti važnost projektnog učenja u području prava djeteta i upoznati strategije rada na projektu
  • upoznati koncepte sudjelovanja djece i participativnih prava
  • steći osnovna znanja o načinima vrednovanja rada s djecom na projektima.

Oblici rada: predavanja, radionice, rad u malim grupama, samostalni rad sudionika

Vrednovanje:Obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Voditelj

Davorka Guštin, viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje
051/317 692