Stručni skupovi / 28. kolovoza 2015.

Živa linija – od crtanja do mišljenja (izložba dječjih crteža i konferencija)

Razina i vrsta stručnog skupa: Međunarodni; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen prvenstveno učiteljima i odgojiteljima te svim pedagoškim djelatnicima, ali i široj znanstvenoj javnosti

Mjesto održavanja: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Hrvatske bratske zajednice 4

Broj polaznika: 130

Rok prijave: rane prijave do 1. 9. 2015./kasne prijave do 22.9.2015./ . Osim na (ettaedu.azoo.hr ) obavezno se prijaviti i na info@iwp.hr

Predavači: prof. David Brierley, Rudolf Steiner University College Oslo; Miroslava Šoštarić Peklar, prof., Poliklinika SUVAG

Radionice: crtanje formi – David Brierley;  euritmija – Alen Guca

Ciljevi iskazani kompetencijama sudionika:

  • uvidjeti kako se kroz nastavu prožetu umjetničim aktivnostima akumulirana znanja mogu pretočiti u sposobnosti
  • uvidjeti utjecaj umjetničkog izražavanja na razvijanje spoznajnih funkcija: divergentnog mišljenja, imaginacije, percepcije, vizualizacije
  • spoznati značaj umjetničkog pristupa opismenjavanju i stjecanju vještina čitanja i pisanja od vrtića do škole
  • naučiti kako se kroz crtanje formi, geometriju  i euritmijski pokret mogu potaknuti  i razviti neuropsihološke funkcije temeljne za usvajanje mnogih akademskih vještina (čitanja, pisanja, matematike, …) kao npr.  vizuomotorna koordinacija,  koncentracija, spaciocepcija, fina motorika, pamćenje, ravnoteža, uravnoteženost u širem i užem smislu
  • upoznati se s neuropsihološkim funkcijama važnim za opismenjavanje djeteta i odgojno-edukativnim aktivnostima koje doprinose njihovom razvoju
  • uvidjeti vrijednosti holističkog pristupa obrazovanju
  • uvidjeti koliko je uspješnost odgajanja i podučavanja vezana uz pozitivno emocionalno iskustvo, neposredan doživljaj i osobni kreativni izričaj učenika i učitelja
  • na primjeru umjetnički oblikovanog pokreta u prostoru inspirirati se za vlastiti kreativni izričaj
  • odvažiti se na obnavljanje vlastitih kreativnih potencijala i njihovo korištenje u svakodnevnom pedagoškom radu

Metode rada: predavanja, radionice crtanja formi i euritmije

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje

Napomena: kotizacija za stručni skup za sudionike koji se prijavljuju preko AZOO-a iznosi 260 kn /do 1.9.2015./, a za kasnije prijave 280 kn, (uključuje sudjelovanje na predavanjima i radionicama, konferencijske materijale, potvrdnicu o sudjelovanju, osvježenje u stankama, ručak). Kotizacija se uplaćuje na račun izvršnog organizatora Instituta za waldorfsku pedagogiju (detalji na www.iwp.hr ) . Obavezno je prethodno ispuniti prijavnicu koja se nalazi na www.iwp.hr /događanja/ i dostaviti je mailom na info@iwp.hr .

Voditelj: IWP-Institut za waldorfsku pedagogiju, Lada Pekota Šenjug, prof., info@iwp.hr