Stručni skupovi / 31. svibnja 2016.

IV. modul usavršavanja: Komunikacijske i voditeljske vještine-Vođenje ljudi i upravljanje zadatcima

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, dvodnevni

Namjena: skup je namijenjen voditeljima županijskih stručnih vijeća učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika Varaždinske i Međimurske županije ta nastavnika Grada Zagreba

Mjesto održavanja: naknadno

Broj polaznika: 13

Rok prijave: obvezna prijava do 16. kolovoza 2016. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: mr. sc. Borna Lulić, voditelji ŽSV-a, više savjetnice za hrvatski jezik Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Marjana Češi i Mirela Barbaroša-Šikić, prof.

Ciljevi:

  • upoznati se različitim modelima vođenja ljudi i napraviti procjenu vlastitog stila
  • znati demonstrirati različite stilove vođenja prilagođene situaciji i zrelosti kolega/učenika
  • naučiti kako kvalitetno strukturirati i unaprijediti vođenje sastanaka
  • poboljšati vještine delegiranja zadataka za povećanje vlastite učinkovitosti, razvoj snaga članova tima i korištenja njihovih kapaciteta
  • unaprijediti vještine komuniciranja i upravljanja različitim tipovima suradnika na timskim sastancima ili predavanjima
  • razumjeti na koji način osobe ulaze u konflikt i kako svojih stilom komunikacije možemo utjecati na konflikt
  • upoznati se coachingom i primijeniti vještine aktivnog slušanja i postavljanja pitanja kroz proces coachinga te objasniti koju korist imamo od te vještine u vođenju razgovora s učenicima, kolegama ili roditeljima.

Metode i oblici rada: individualni rad sudionika, interaktivna predavanja, rasprava, vježbe, okrugli stol, upute za samostalni rad

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje voditelja programa

Voditeljica:

voditeljica Odjela i viša savjetnica za hrvatski jezik
Mirela Barbaroša-Šikić, prof.
telefon: 01/2785 01801/2785 018 ;