Stručni skupovi / 22. travnja 2017.

Čitanje (ne)književnog teksta. Vrjednovanje i samovrjednovanje tijekom i na kraju procesa učenja

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni 

Namjena: učiteljima i nastavnicima Hrvatskoga jezika – pripravnicima i početnicima do 5 godina radnoga staža

Mjesto održavanja: OŠ Mertojak, Split

Broj polaznika: 100

Rok prijave: obvezna prijava do 1. srpnja 2017. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: dr. sc. Srećko Listeš, Neda Lelas, prof., Nataša Kokan, prof., Silvana Bampa-Listeš, prof. i Dragana Plosnić, prof.

Ciljevi: sudionici će slušati izlaganja i sudjelovati na pedagoškim radionicama o suvremenim pristupima i mogućnostima tumačenja književnog i neknjiževnog teksta, vrjednovanju i samovrjednovanju učeničkih postignuća.

Metode i oblici rada: predavanja, projekcije i rasprava

Vrjednovanje: Obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

viši savjetnik za hrvatski jezik dr. sc. Srećko Listeš
telefon: 340-995
e-pošta: srecko.listes@azoo.hr