Stručni skupovi / 9. travnja 2014.

Čitalački put: vrijednosti i stvaralaštva u suvremenim tekstovima / Il percorso della lettura: valor

Nastavni predmet/područje: učitelji i nastavnici talijankog materinskog jezika

Razina i vrsta stručnog skupa: Međužupanijski / jednodnevni

Interegionale / una giornata

Namjena: Program je namijenjen učiteljima i nastavnicima talijanskog jezika, osnovnih i srednjih škola talijanske nacionalne manjine Istarske i Primorsko-goranske županije

Il programma è mirato agli insegnanti di lingua italiana delle scuole elementari e medie superiori della minoranza nazionale italiana della Regione istriana e litoraneo-montana.

Mjesto održavanja: Sveučilište u Rijeci, Rijeka

Broj polaznika: 20

Rok prijave: obvezna prijava do 24. lipnja 2014. na www.ettaedu.eu

notifica obbligatoria entro il 24 giugno 2014 su www.ettaedu.eu

Predavači: Gianna Mazzieri Sanković, prof.dr.sc., Corinna Gherbaz, prof.dr.sc

Ciljevi: sudionici će slušati predavanja vezana za talijansku suvremenu književnost

Metode i oblici rada: predavanje, radionice

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa AZOO-a

Napomena: popis predavača nije konačan i izrađuje se u dogovoru sa Sveučilištem u Rijeci

Voditelj:

Maria Bradanović
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
Telefon / telefono: 052/813 538
E-adresa: maria.bradanovic@azoo.hr