Stručni skupovi / 31. svibnja 2016.

Čitalačka, kulturalna i medijska pismenost u nastavi hrvatskoga jezika

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima hrvatskoga jezika Krapinsko-zagorske i Koprivničko-križevačke županije te učiteljima hrvatskoga jezika županije Grad Zagreb

Mjesto održavanja: Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Ulica grada Vukovara 269, Zagre

Broj polaznika: 200

Rok prijave: obvezna prijava do 29. lipnja 2016. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: prof. dr. sc. Karol Visinko, redovni profesor, Tomislav Reškovac, prof., dr. sc. Dean Duda,

Ciljevi

Sudionici će tijekom predavanja prepoznati i u svojoj nastavnoj praksi ubuduće će moći bolje osvijestiti nužnost, važnost i vrijednost postupaka:

  • vrednovanja i praćenja učenikova napretka tijekom nastave hrvatskoga jezika posebice u nastavi jezičnoga izražavanja: primjena strategija čitanja; primjena dviju složenijih strategija: ustroj teksta i sažimanje; istraživanje različitih vrsta čitanja na predlošku ponuđenih opisnika za provjeravanje, praćenje i ocjenjivanje čitalačkih sposobnosti
  • poticanja na čitanje djece i mladih te različitih pristupa čitanju i interpretaciji književnih tekstova
  • osvješćivanja i razumijevanja različitih suodnosa između kulture i popularne kulture, kulture i književnosti te ostalih umjetnosti
  • razumijevanja različitih utjecaja kulture na oblikovanje vlastitoga kulturnog identiteta
  • prepoznat će i razumjeti obilježja medijske pismenosti, osobito komponenta vizualne pismenosti
  • bit će obaviješteni o pozitivnim i negativnim utjecajima medija na današnje društvo i utjecajima vizualne komunikacije i informacije
  • razumjet će važnost medijskog opismenjavanja

Metode i oblici rada: predavanje, rasprava

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: lijepo molim sudionike koji su se prijavili na skup, a u međuvremenu zbog opravdanih razloga ne mogu nazočiti skupu, da se odjave iz sustava prijave da bi se mogli prijaviti sudionici koji se nisu uspjeli prijaviti.

Voditelj:

viša savjetnica: dr. sc. Marijana Češi