Stručni skupovi / 23. travnja 2018.

Čitalačka kompetencija u kontekstu kurikulumske organizacije i vođenja nastave hrvatskoga jezika

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska – jednodnevni stručni skup

Namjena: voditelji županijskih stručnih vijeća – učitelji i nastavnici hrvatskoga jezika i učitelji i nastavnici u zvanju mentor / savjetnik Krapinsko-zagorske i Koprivničko-križevačke županije i županije Grad Zagreb

Mjesto održavanja: Osnovna škola Kajzerica, Žarka Dolinara 9., 10 020 Zagreb

Broj polaznika: 30

Rok prijave: 20. lipnja 2018. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: Nikolina Marinić, prof., profesor savjetnik, Diana Greblički Miculinić, prof., učitelj savjetnik, dr. sc. Ana Ćavar, Snježana Đuretek, učitelj savjetnik, Đurđica Jelačić, učitelj savjetnik

Ciljevi stručnoga skupa – učitelji i nastavnici hrvatskoga jezika:

  • uočit će  prednosti i mogućnosti primjene kontekstualnog pristupa u nastavi književnosti primjenjiva za čitanja u kojima je izražena razlika između tekstnog i čitateljskog koda
  • uočit će obilježja kontekstualnog pristupa i prednosti njegove primjene u nastavi hrvatskoga jezika na primjeru čitanja Držićeva Dunda Maroja
  • uočit će važnosti poučavanja čitanja s razumijevanjem na svim vrstama teksta radi stjecanja kompetencija za cjeloživotno učenje
  • istražit će mogućnosti oblikovanja aktivnosti i zadataka kojima se potiču i razvijaju vještine povezivanja, uspoređivanja, logičkog i kritičkog mišljenja na temelju podataka iz teksta sa situacijama u svakodnevnom životu i iskustvu s obzirom na postavljene ciljeve
  • raspravljat će o nedoumicama vezanim za određivanje razina čitalačke pismenosti na temelju procjena čitalačke pismenosti u PISA projektu
  • predstavljanje sadržaja kurikulumskih dokumenata – Nacionalni kurikulum nastavnoga predmeta Hrvatski jezik
  • uočit će temeljenu svrhu, ciljeve i odgojno-obrazovne ishode Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Hrvatski jezik za peti razred osnovne škole i prvi razred srednje škole
  • razmotrit će mogućnosti planiranja i programiranja, organizacije i vođenja nastavnoga procesa u kurikulumskom obzorju
  • razmotrit će i predložit će mogućnosti organizacije i vođenja županijskih stručnih vijeća učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika s ciljem unapređivanja kurikulumskog planiranja i programiranja nastave hrvatskoga jezika.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, vođeni razgovor, rješavanje problemskih zadataka; individualno, u paru i skupini; frontalno.

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: stručni skup zajednički organiziraju više savjetnice za hrvatski jezik Mirela Barbaroša-Šikić, Gea Cetinić i Marijana Češi.

Voditelj:

dr. sc. Marijana Češi, viša savjetnica za hrvatski jezik
telefon: 01 2785 – 073