Stručni skupovi / 19. travnja 2018.

Čitalačka kompetencija u kontekstu kurikulske organizacije i vođenja nastave hrvatskoga jezika

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska, jednodnevni stručni skup

Namjena: voditelji županijskih stručnih vijeća – učitelji i nastavnici hrvatskoga jezika i učitelji i nastavnici u zvanju mentora/savjetnika Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Bjelovarsko-bilogorske županije.

Mjesto održavanja: Osnovna škola Kajzerica, Žarka Dolinara 9. 10 020 Zagreb

Broj polaznika: 20

Rok prijave: 18. lipnja 2018. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: Nikolina Marinić, prof., profesor savjetnik, Diana Greblički Miculinić, prof., učitelj savjetnik, dr. sc. Ana Ćavar, Snježana Đuretek, učitelj savjetnik, Đurđica Jelačić, učitelj savjetnik

Ciljevi stručnoga skupa:

  • izdvojiti mogućnosti primjene i prednosti kontekstualnog pristupa u nastavi književnosti primjenjiva za čitanja u kojima je izražena razlika između tekstnog i čitateljskog koda
  • utvrditi obilježja kontekstualnog pristupa i prednosti njegove primjene u nastavi hrvatskoga jezika na primjeru čitanja Držićeva Dunda Maroja;
  • uočiti važnost poučavanja čitanja s razumijevanjem na svim vrstama teksta radi stjecanja kompetencija za cjeloživotno učenje;
  • istražiti mogućnosti oblikovanja aktivnosti i zadataka kojima se potiču i razvijaju vještine povezivanja, uspoređivanja, logičkog i kritičkog mišljenja na temelju podataka iz teksta sa situacijama u svakodnevnom životu i iskustvu s obzirom na postavljene ciljeve;
  • raspraviti nedoumice vezane za određivanje razina čitalačke pismenosti na temelju procjena čitalačke pismenosti u PISA projektu;
  • predstaviti sadržaje kurikulskih dokumenata – Nacionalni kurikulum nastavnoga predmeta Hrvatski jezik;
  • utvrditi temeljnu svrhu, ciljeve i odgojno-obrazovne ishode Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Hrvatski jezik za peti razred osnovne škole i prvi razred srednje škole;
  • razmotriti mogućnosti planiranja i programiranja, organizacije i vođenja nastavnoga procesa u kurikulskom obzorju;
  • predložiti mogućnosti organizacije i vođenja županijskih stručnih vijeća učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika s ciljem pripreme za kurikulsko planiranje i programiranje nastave hrvatskoga jezika.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, vođeni razgovor, rješavanje problemskih zadataka; individualno, u paru i skupini; frontalno.

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: stručni skup zajednički organiziraju više savjetnice za hrvatski jezik Mirela Barbaroša-Šikić, Gea Cetinić i Marijana Češi.

Voditeljica:

mr. sc. Gea Cetinić, viša savjetnica za hrvatski jezik
telefon: 01 2785056