Stručni skupovi / 21. kolovoza 2014.

Istraživačko učenje u nastavnom programu biologije u srednjoj školi

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, dvodnevni

Namjena: Skup je namijenjen nastavnicima biologije u srednjim školama u 1. modulu te njima i njihovim učenicima u 2. modulu (obavezno je sudjelovanje učitelja/ nastavnika u oba modula)

Mjesto održavanja: Biološki odsjek, Zagreb, Rooseveltov trg 6

Broj polaznika: 30 (u 2. modulu svaki od nastavnika dovodi po jednog učenika 2. razreda i jednog  učenika 3. razreda)

Rok prijave: obvezna prijava do 1. rujna 2014. na www.ettaedu.eu te na internetskoj stranici Biološkog odsjeka PMF-a https://www.pmf.unizg.hr/biol/suradnj_asa_skolom/prijave

Predavači i voditelji radionica: dr. sc. Gordana Lacković-Venturin, dr. sc. Vesna Benković, dr. sc. Božena Mitić, dr. sc. Andreja Lucić, dr. sc. Kristina Majsec, dr. sc. Petra Korač, dr. sc. Diana Garašić, dr. sc. Žaklin Lukša, dr. sc. Damir Sirovina, dr. sc. Ines Radanović

Ciljevi: Nastavnici će unaprijediti znanje uz odabrane teme nastavnog programa Prirode i/ili Biologije pogodne za istraživačko učenje, analizirati teorijske postavke učenja otkrivanjem u pripremi strukturiranog i vođenog istraživanja, osmisliti nastavu  uz pokus ili praktičan rad koji će voditi u razumijevanju teme, pripremiti materijal za izvedbu nastave koja se temelji na učenju otkrivanjem, izvesti nastavu strukturiranog ili otvorenog otkrivanja uz odabranu temu za učenike određenog razreda, analizirati uspješnost izvedene nastave.

Metode i oblici rada: predavanja, vježbe, radionice, demonstracije

Vrednovanje: Upitnik za vrednovanje primjenjivosti tema i samovrednovanje aktivnosti sudionika

Napomena: Stručni skup organizira Biološki odsjek PMF-a po Programskom ugovoru s MZOS-om u ak.god. 2013./2014. i u suradnji s AZOO; Koordinator: dr. sc. Goran Kovačević.1. MODUL 12. 9. 2014. 09.00 h – 17.00 h; 2. MODUL 26. 9. 2014. 09.00 h – 17.00 h

Voditeljice:

dr. sc. Ines Radanović, Biološki odsjek PMF-a u Zagrebu, Rooseveltov trg 6, Zagreb
Telefon: 01 618970101 6189701; e-pošta: ines.radanovic@biol.pmf.hr
dr. sc. Diana Garašić, viša savjetnica za Biologiju, Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb
telefon: 01/2785 02001/2785 020;  e-pošta: diana.garasic@azoo.hr