Stručni skupovi / 31. svibnja 2016.

Istraživačko učenje u nastavi geografije

Razina i vrsta stručnog skupa: Međužupanijski (Zagrebačka županija i Grad Zagreb), jednodnevni

Namjena: Učitelji i nastavnici geografije

Mjesto održavanja: 1. gimnazija, Avenija Dubrovnik 38, Zagreb

Broj polaznika: 90

Rok prijave: Obvezna online prijava do 1. srpnja 2016. na adresu www.ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr. sc. Diana Garašić, Vesna Milić, dipl. geograf, mr. sc. Alenka Bujan, Suzana Nebeski Hostić, prof.,  Danijel Jukopila, prof., učitelji i nastavnici praktičari

Ciljevi: učitelji/nastavnici će moći:

  • primijeniti u procesu planiranja, programiranja i izvedbe nastave geografije rezultate edukacijskih istraživanja iz domene istraživačkog učenja,
  • primijeniti u procesu planiranja, programiranja i izvedbe nastave geografije različite razine istraživačkog učenja,
  • primijeniti odgovarajuće nastavne strategije za poticanje istraživačkog učenja u nastavi geografije,
  • kreirati različite oblike istraživačkog učenja u nastavi geografije,
  • kreirati provedbu vođenog istraživanja u suradnji sa školskim knjižničarom

Oblici rada: predavanja, radionice, samostalni, skupni i  rad u paru

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje tema i nositelja programa (od strane Agencije)

Voditelj:

Vesna Milić, dipl. geograf, viša savjetnica za geografiju
Agencija za odgoj i obrazovanje
Telefon: 01 27 85 074