Stručni skupovi / 4. studenoga 2013.

Istraživačko učenje u funkciji ostvarivanja odgojno-obrazovnih ciljeva u Prirodi i Biologiji

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Učiteljima biologije Grada Zagreba, Zagrebačke,  Krapinsko-zagorske,  Karlovačke, Međimurske, Varaždinske, Sisačko-moslavačke, Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije.

Mjesto održavanja: Osnovna škola Izidora Kršnjavoga, Zagreb

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 20. prosinca 2013. na www.ettaedu.eu

Predavači: dr. sc. Zrinka Ristić-Dedić, dr. sc. Boris Jokić, dr. sc. Nenad Judaš, prof. dr. sc Ines Radanović, dr. sc. Žaklin Lukša, mr. sc. Marina Grčić

Ciljevi: Učitelji će na temelju prezentacije rezultata obrazovnih istraživanja identificirati probleme u usvajanju bitnih prirodoslovnih koncepata te promišljati o strategijama poučavanja koje bi rezultirale većom uspješnošću učenika.

Metode i oblici rada: Interaktivna predavanja, rješavanje problemskih zadataka u skupini, vođeni razgovor, razmjena iskustva, praktičan rad.

Vrednovanje: Upitnik za vrednovanje primjenjivosti tema i samovrednovanje aktivnosti sudionika

Napomena: Skup je zajednički za učitelje biologije i kemije (s mogućnošću biranja radionica prema sadržajima predmeta)

Voditelj:

dr. sc. Diana Garašić, viša savjetnica za Biologiju
Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb
telefon: 01/2785 020
e-pošta: diana.garasic@azoo.hr