Stručni skupovi / 7. travnja 2014.

Istraživačko učenje u funkciji ostvarivanja odgojno-obrazovnih ciljeva Prirodi i Biologiji

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Učiteljima i nastavnicima biologije Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije

Mjesto održavanja: Srednja talijanska škola Rijeka, E. Barčića 6, Rijeka

Broj polaznika: 80

Rok prijave: obvezna prijava do 20. lipnja 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: dr. sc. Zrinka Ristić-Dedić, dr. sc. Boris Jokić, prof. dr. sc Ines Radanović, dr. sc. Žaklin Lukša, mr. sc. Marina Grčić i Borjanka Smojver, dipl. ing.

Ciljevi: Učitelji i nastavnici će na temelju prezentacije rezultata obrazovnih istraživanja identificirati probleme u usvajanju bitnih prirodoslovnih koncepata te promišljati o strategijama poučavanja koje bi rezultirale većom uspješnošću učenika.

Metode i oblici rada: Interaktivna predavanja, rješavanje problemskih zadataka u skupini, vođeni razgovor, razmjena iskustva, praktičan rad.

Vrednovanje: Upitnik za vrednovanje primjenjivosti tema i samovrednovanje aktivnosti sudionika

Voditeljica:

Borjanka Smojver, viša savjetnica,
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
051/317 696