Stručni skupovi / 4. studenoga 2013.

Istraživačko učenje u funkciji ostvarivanja obrazovnih i odgojnih ciljeva u predmetu Kemija

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska, jednodnevni stručni skup

Namjena: za učitelje kemije Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske,  Zagrebačke,  Karlovačke, Međimurske, Varaždinske, Sisačko-moslavačke, Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije.

Mjesto održavanja: Osnovna škola Izidora Kršnjavoga, Zagreb

Broj polaznika: 40

Rok prijave: 20. prosinca 2013.

Predavači: dr. sc. Zrinka Ristić-Dedić, dr. sc. Boris Jokić, dr. sc. Nenad Judaš, prof. dr. sc Ines Radanović, dr. sc. Žaklin Lukša, Marijana Toljan, prof.

Ciljevi: Učitelji će na temelju prezentacije rezultata obrazovnih istraživanja identificirati probleme u usvajanju bitnih prirodoslovnih koncepata te promišljati o strategijama poučavanja koje bi rezultirale većom uspješnošću učenika

Oblici rada: Interaktivna predavanja, rješavanje problemskih zadataka u skupini, vođeni razgovor, razmjena iskustva, praktičan rad.

Vrednovanje: Upitnik za vrednovanje primjenjivosti tema i samovrednovanje aktivnosti sudionika

Napomena: Skup je zajednički za učitelje biologije i kemije (s mogućnošću biranja radionica prema sadržajima predmeta) 

Voditelj:

Marijana Toljan, prof., viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb, Donje Svetice 38
Telefon: 01 2785 023