Stručni skupovi / 15. prosinca 2016.

Istraživačko učenje na geološkom lokalitetu

Nastavni predmet/područje: geografija

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen voditeljima županijskih stručnih vijeća učitelja i nastavnika geografije, mentorima i savjetnicima Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, 204. vukovarske brigade 24a, Vukovar

Broj polaznika: 35

Rok prijave: obvezna prijava do 21. travnja 2017. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: dr. sc. Lidija Galović, Lidija Miletić, prof., mr. sc. Pavao Dragičević, dipl. ing., Mario Raguž, dipl. ing. i Sonja Burčar, prof.

Ciljevi: planirati i primijeniti strategije istraživačkog učenja i poučavanja, prepoznati i povezati posebnosti prostora i okruženja škole s nastavnim sadržajima geografije, na primjeru geološkog lokaliteta Gorjanovićev praporni profil planirati istraživačko učenje u prostoru i o prostoru, uključiti geološka istraživanja u učenje i poučavanje geografije.

Metode i oblici rada: predavanje, terenski rad, individualni, frontalni

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

Viša savjetnica
Sonja Burčar, prof.
telefon: 031/ 284 907