Stručni skupovi / 4. studenoga 2013.

Istraživačkim učenjem do ostvarivanja obrazovnih i odgojnih ciljeva u predmetu Kemija

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen nastavnicima kemije u srednjim školama županija Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske županije

Mjesto održavanja: Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Ulica grada Vukovara 269, Zagreb

Broj polaznika: 100

Rok prijave: obvezna prijava do 18. prosinca 2013. (srijeda) na www.ettaedu.eu

Predavači: dr. sc. Diana Garašić, dr. sc. Boris Jokić, dr. sc. Zrinka Ristić Dedić, Vlasta Zajec, prof., mentor, Melita Barić-Tominac, prof. savjetnik

Ciljevi: nastavnici kemije u srednjim školama navedenih županija će identificirati probleme u usvajanju bitnih prirodoslovnih i kemijskih koncepata na temelju prezentacije rezultata obrazovnih istraživanja te promišljati o upotrebi odgovarajućih strategija poučavanja u cilju uspješnije nastave kemije

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, rješavanje problemskih zadataka u skupini, vođeni razgovor – razmjena iskustava, praktičan rad u radionici

Vrednovanje: standardizirani Upitnik Agencije za odgoj i obrazovanje za vrednovanje primjenjivosti tema i samovrednovanja aktivnosti sudionika

Napomena: nakon plenarnih predavanja, za rad u radionicama nastavnici su podijeljeni u dvije skupine koje se izmjenjuju

Voditeljica:

mr. Olgica Martinis
viša savjetnica AZOO-a,
Donje Svetice 38,
10 000 Zagreb