Stručni skupovi / 24. travnja 2018.

Istraživački projekt

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima biologije Krapinsko-zagorske, Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevače županije

Mjesto održavanja: SŠ Zlatar, Braće Radića 10, 49250 Zlatar

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava do 28. lipnja 2018. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: izv. prof. dr. sc. Petra Korać, doc. dr. sc. Mirela Sertić Perić

Ciljevi:

  • uvježbati postavljanje hipoteze i cilja istraživačkog projekta
  • osmisliti učenički istraživački projekt na zadanu temu
  • ispravno odabrati metodologiju za provođenje istraživanja
  • predvidjeti kontrolne skupine i/ili replikatne (ponovljene) uzorke u istraživačkom projektu učenika
  • primijeniti pravila pisanja istraživačkog rada kod učeničkih istraživačkih projekata
  • procijeniti količinu, pouzdanost i relevantnost literature potrebne za postavljanje hipoteze i raspravu rezultata istraživanja
  • odabrati potrebne grafičke elemente rada i adekvatno ih prikazati

Metode i oblici rada: predavanje, radionica; frontalni rad, grupni rad

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje tema i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

Lydia Lugar, prof., viša savjetnica za prirodu i biologiju
Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
tel.: 01 / 2785 020