Stručni skupovi / 23. siječnja 2014.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita za školske knjižničare u osnovnoj školi

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen stručnim suradnicima školskim knjižničarima, pripravnicima u osnovnim školama u RH

Mjesto održavanja: Osnovna škola Bartola Kašića, Zagreb, Vrisnička 4

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 5. veljače 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: doc. dr.sc. Mihaela Banek Zorica, Evica Tihomirović, dipl. knjiž., Zdenka Bilić, dipl. knjiž., Tamara Zadravec, prof. i dipl. knjiž.

Ciljevi: usvojiti načine i metode rada u planiranju rada školskog knjižničara, naučiti primijeniti i realizirati planirane razvojne zadaće školskog knjižničara, samostalnim promišljanjem primijeniti teorijske spoznaje  praktičnog rada u školskoj knjižnici.

Metode i oblici rada: predavanje i stručno pedagoške radionice, frontalni rad i rad u grupama

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa stručnoga skupa (AZOO)

Voditelj:

Vanjska suradnica za stručne suradnike školske knjižničare i hrvatski jezik
Tamara Zadravec, prof i dipl. knjižničar
Telefon: 031 284 -904