Stručni skupovi / 10. travnja 2014.

Interkulturalnost II

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska

Namjena: program je namijenjen učiteljima/cama predmetne nastave i stručnim suradnicima pedagozima Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije

Mjesto održavanja: OŠ „Mladost“, Osijek

Broj polaznika: 30

Rok prijave: 14. svibnja 2014.

Predavači: Amalija Krstanović, pedagoginja, Monika Šimek, psihologinja i Zehra Delić, učiteljica razredne nastave

Ciljevi:

  • sudionici će steći temeljne interkulturalne  kompetencije,
  • moći će uspostavljati zadovoljavajuće interakcije i komunikacije s osobama druge kulture,
  • usvajati  interkulturalne stavove, znanja i vještine – bolje razumijevati i poštivati različite kulture,
  • usvajati djelotvorno ponašanje u drugim kulturama – interkulturalna osjetljivost,
  • razvijati i proširivati osobno znanje i komunikacijsku kompetenciju u radu s kulturno drugačijim učenicima.

Oblici rada: pedagoška radionica, rad u iskustvenim skupinama, rasprava

Vrednovanje: evaluacijski upitnik

Napomena: Zbog modularnog pristupa obradi ove teme, prijavljuju se sudionici/e 1. modula.

Voditelj:

Ivana Biljan, prof.
viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge
predstojnica podružnice Osijek
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek
Telefon: 031 284-901
E-adresa: ivana.biljan@azoo.hr