Stručni skupovi / 5. svibnja 2014.

Interkulturalnost II.

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska

Namjena: program je namijenjen učiteljima/cama razredne nastave Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije

Mjesto održavanja: OŠ „Mladost“, Osijek

Broj polaznika: 30

Rok prijave: 14. svibnja 2014.

Predavači: Amalija Krstanović, pedagoginja, Monika Šimek, psihologinja i Zehra Delić, učiteljica razredne nastave

Ciljevi:

  • sudionici će steći temeljne interkulturalne  kompetencije,
  • moći će uspostavljati zadovoljavajuće interakcije i komunikacije s osobama druge kulture,
  • usvajati  interkulturalne stavove, znanja i vještine – bolje razumijevati i poštivati različite kulture,
  • usvajati djelotvorno ponašanje u drugim kulturama – interkulturalna osjetljivost,
  • razvijati i proširivati osobno znanje i komunikacijsku kompetenciju u radu s kulturno drugačijim učenicima.

Oblici rada: pedagoška radionica, rad u iskustvenim skupinama, rasprava

Vrednovanje: evaluacijski upitnik

Napomena: Zbog modularnog pristupa obradi ove teme, prijava na prvi modul podrazumijeva sudjelovanje na 2. i 3. modulu.

Voditelji:

Viša savjetnica za razrednu nastavu
Ivana Stanić, dipl. učiteljica
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek
Telefon: 031 284 909
E-adresa: ivana.stanic@azoo.hr

Viša savjetnica za razrednu nastavu
Mirela Skelac, univ. spec. act. soc.
Telefon: 031 284-916
e-pošta: mirela.skelac@azoo.hr