Stručni skupovi / 11. studenoga 2013.

Integrirani lutkarski program odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen odgojno-obrazovnim radnicima iz sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja s područja Dubrovačko-neretvanske županije

Mjesto održavanja: Metković, Dječji vrtić „Metković“, Kralja Zvonimira 22

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna prijava do 20. veljače 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: Tončica Kalilić, prof., doc. Hicela Ivon, Ivanka Budimir, odgojitelj savjetnik, Zorka Vuković, odgojitelj savjetnik, Gordana Mijaljica, odgojitelj savjetnik, Ana Pirić, odgojitelji praktičari

Ciljevi: sudionici će

  • usvojiti osnove za kvalitetnu pripremu umjetničkog konteksta u dječjem vrtiću za ostvarivanje odgojno-obrazovnog procesa,
  • bolje razumjeti procese učenja i razvoja djece,
  • steći znanja i sposobnosti nužne za praćenje, promišljanje i planiranje odgojno-obrazovne prakse.

Metode i oblici rada: frontalni i grupni (predavanja, radionice, rad u malim skupinama)

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa stručnog skupa (AZOO)

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Tončica Kalilić, prof.
telefon: 021/340996