Stručni skupovi / 5. prosinca 2014.

Integrirani dramsko-scenski program odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen odgojno-obrazovnim radnicima iz sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja s područja Šibensko-kninske županije

Mjesto održavanja: „Gradski vrtići Šibenik“, Branitelja domovinskog rata 2 g, Šibenik

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna prijava do 19. veljače 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: Tončica Kalilić, Zvjezdana Čagalj, tatjana Kljenak, Gordana Krasnić, Gordana Mijaljica, Mila Cvrlje, Zora Kalauz, prof.

Ciljevi: sudionici će

  • usvojiti osnove za kvalitetnu pripremuumjetničkog konteksta u dječjem vrtiću za ostvarivanje odgojno-obrazovnog procesa,
  • bolje razumjeti procese učenja i razvoja djece,
  • steći znanja i sposobnosti nužne za praćenje, promišljanje i planiranje odgojno-obrazovne prakse.

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava, primjeri prakse; individualni, grupni, frontalni…

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Tončica Kalilić, prof.
telefon: 021/340 996
e-pošta: toncica.kalilic@azoo.hr