Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Integrativna supervizija u odgoju i obrazovanju

Razina i vrsta stručnog skupa: županijska, školska

Namjena: program je namijenjen učiteljima i stručnim suradnicima OŠ „Mladost“ Jakšić, OŠ Ivane Brlić Mažuranić Virovitica i OŠ Julija Kempfa Požega

Mjesto održavanja: OŠ „Mladost“ Kolodvorska 2, 34308 Jakšić, OŠ Ivane Brlić Mažuranić, Ul. Tina Ujevića 18, 33000 Virovitica, OŠ Julija Kempfa ,Ul. dr. Franje Tuđmana 2, 34000, Požega

Broj polaznika: 8 – 12

Rok prijave:  nastavak rada s već formiranim grupama

Predavači: Mirela Skelac, univ. spec. act. soc.

Ciljevi: odgojno-obrazovni radnici unaprijedit će svoje osobne, socijalne i profesionalne kompetencije

Metode i oblici rada: radionice, sokratovski razgovor, dramatizacija; grupni individualni  i rad u paru

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje

Napomena: nastavak rada s već formiranim supervizijskim grupama

Voditelj:   

Viša savjetnica za razrednu nastavu

Mirela Skelac, univ. spec. act.soc.,

Telefon: 031 284-916

E-mail: mirela.skelac@azoo.hr