Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Integrativna supervizija u odgoju i obrazovanju

Razina i vrsta stručnog skupa: županijska

Namjena: učitelji i nastavnici Bjelovarsko-bilogorske županije

Mjesto održavanja: Bjelovar

Broj polaznika: 14

Rok prijave: 15. studeni 2019. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Renata Ozorlić Dominić, univ. spec. philol.

Ciljevi: razvoj osobnih i profesionalnih kompetencija polaznika

Metode i oblici rada: radionice

Vrednovanje: obrazac za samovrednovanje i vrednovanje

Napomena: Supervizijski ciklus od 10 susreta u trajanju od 3 sunčana sata provodi se tijekom jedne školske ili kalendarske godine;20. 11. (1. susret); 18. 12. (2. susret); 22.1. (3. susret)  

Voditelj:

Renata Ozorlić Dominić, univ. spec. philol.

Agencija za odgoj i obrazovanje

viša savjetnica za međunarodnu suradnju

HR-10000 Zagreb, Donje Svetice 38

e-mail: renata.ozorlic-dominic@azoo.hr

tel: +385 1 2785118