Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Integrativna supervizija u odgoju i obrazovanju

Razina i vrsta stručnog skupa: školska

Namjena: Program je namijenjen nastavnicima u Srednjoj školi Jastrebarsko

Mjesto održavanja: Srednja škola Jastrebarsko, Jastrebarsko

Broj polaznika: 12 – 15 nastavnika

Rok prijave: 15. listopada 2019.

Predavač – supervizor: Vesna Milić, dipl. geograf

Ciljevi: Nastavnici će unaprijediti svoje osobne, socijalne i profesionalne kompetencije

  • osobne kompetencije (prepoznati i razumjeti svoje osjećaje, misli, ponašanje i potrebe te njihov učinak na druge; samoprocjenom prepoznati svoje jake i slabe strane; unaprijediti upravljanje osobnim resursima; uočiti i promijeniti kontraproduktivno ponašanje; razvijati odgovornost za vlastite postupke i prepoznati svoje i tuđe granice odgovornosti; zastupati sebe poštujući druge)
  • socijalne kompetencije (prepoznati i razumjeti osjećaje, misli, ponašanje i potrebe drugih te im pružati odgovarajuću podršku; unaprijediti svoje komunikacijske vještine; razvijati vještinu davanja i primanja informacija bez prosuđivanja i procjenjivanja osobe; razvijati sposobnost prilagodbe novim okolnostima)
  • profesionalne kompetencije (kurikulumski planirati poučavanje; primijeniti učeniku usmjeren pristup poučavanju; primijeniti dubinski pristup učenju; uvažavati različite stilove učenja, sposobnosti i potencijale; unaprijediti vještine praćenja i vrednovanja individualnog i skupnog rada…)

Oblici rada: radionice

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje

Napomena: 

Voditelj:   Vrijeme održavanja listopad 2019. – srpanj 2020. jednom mjesečno prema dogovoru sa supervizantima

Vesna Milić, dipl. geograf

viša savjetnica za geografiju

Telefon: 01 27 85 074

E-mail: vesna.milic@azoo.hr