Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

„Integrativna supervizija u odgoju i obrazovanju“

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski

Namjena: skup je namijenjen učiteljicama razredne nastave – voditeljicama ŽSV-a iz Primorsko-goranske županije

Mjesto održavanja: Dvorana Agencije za odgoj i obrazovanje

Broj polaznika: 18

Rok prijave: obvezna prijava do  dogovorenog termina jednom mjesečno u ciklusu od 10 supervizijskih susreta  na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: /

Ciljevi: prevencija izgaranja na poslu, izmjena iskustava, razumijevanje procesa

Metode i oblici rada: kreativne tehnike, supervizijsko vođenje procesa

Vrednovanje: evaluacija na kraju ciklusa (FORMS)

Napomena: Početni i završni susret odvijat će se u prostorijama Agencije za odgoj i obrazovanje u Rijeci, a prema dogovoru i u prostorima škola sudionica

Voditelj: viša savjetnica, Mirjana Kazija